W.S.M. Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Przetarg na remont 7 tarasów w bud Wolumen 6

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na wykonanie remontu tarasów 7szt. w budynku mieszkalnym Osiedla Wawrzyszew Nowy,

położonym przy ulicy Wolumen 6 w Warszawie

 • Materiały do przetargu (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną.

 • Oferty należy składać w terminie do 31 lipca 2018r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

  WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.

 • Wadium w kwocie 10 000zł należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie
  nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.

 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2018r, o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego.

 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Łukasz Ceniak,
  tel.: 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lukasz.ceniak@wnowy.pl

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.