W.S.M. Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Przetarg na remont balkonów bud. Wolumen 16 i 22

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetargi na wykonanie remontu balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych Osiedla Wawrzyszew Nowy, położonych przy ulicy:

 1. Wolumen 16,
 2. Wolumen 22.
 • Materiały do przetargów (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną.
 • Oferty należy składać w terminie do 10 maja 2017r. , do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.
 • Wadium w kwotach:

10 000 zł    – dla budynku – ul. Wolumen 16,

12 000 zł    – dla budynku – ul. Wolumen 22,

należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie

nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.

 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2017r, o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Lidia Chylińska,
  tel.: 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lidia.chylinska@wnowy.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

 

 

Przetarg na remont/wymianę 8 dźwigów w Osiedlu

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy ogłasza przetarg na wykonanie:

 

remontu /wymiany 8 dźwigów w czterech budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Osiedla Wawrzyszew Nowy.

 • Materiały do przetargu (SIWZ) można uzyskać, w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (email), po dokonaniu wpłaty 100 zł na podane niżej konto Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w terminie do 8 maja 2017r. , do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.
 • Wadium w kwocie: 120 000zł należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017r, o godz. 13:00, w siedzibie Zamawiającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Lidia Chylińska,
  tel.: 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lidia.chylinska@wnowy.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Przetarg na przeglądy 5 letnie instalacji elektrycznych w budynkach Osiedla Wawrzyszew Nowy

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy ogłasza przetarg na wykonanie:

Przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych, położonych w Osiedlu Wawrzyszew Nowy.

 • Materiały do przetargu (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2017r. , do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2,  01-917 Warszawa.
 • Wadium w kwocie: 5 000zł należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017r, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Lidia Chylińska,
  tel.: 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lidia.chylinska@wnowy.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Przetarg na wykonanie okresowej (rocznej oraz 5-letniej) kontroli stanu technicznego budynków w Osiedlu

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy ogłasza przetarg na wykonanie:

 

Okresowej (rocznej oraz 5-letniej) kontroli stanu technicznego budynków, zlokalizowanych na terenie Osiedla Wawrzyszew Nowy.

 • Materiały do przetargu (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2017r. , do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.
 • Wadium w kwocie: 5 000zł należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017r, o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Lidia Chylińska,
  tel.: 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lidia.chylinska@wnowy.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.