W.S.M. Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Kompleksowe sprzątanie części wspólnych w budynkach oraz terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na:

kompleksowe sprzątanie części wspólnych w budynkach oraz terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy .

 • Materiały do przetargu (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
 • Oferty należy składać w terminie do 21 listopada 2018r , do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

  WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2,
  01-917 Warszawa.

 • Wadium w kwocie: 10 000zł należy wpłacić na konto Zamawiającego
  PKO BP SA XX Oddział Centrum w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277

 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2018r , o godz. 12:00,
  w siedzibie Zamawiającego.

 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Anna Kulka, tel.: 22 896 13 12, wewn.11.,
  e-mail: a.kulka@wnowy.pl 
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.