W.S.M. Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Ogłoszenie o pracę - referent ds. eksploatacji

 Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy w Warszawie, ul Petofiego 7 m 2

poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. eksploatacji

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

1. Przyjmowanie  i  udzielanie  informacji  telefonicznych,  przyjmowanie skarg  oraz  reklamacji  mieszkańców i  przekazywanie  ich  do  konserwatorów lub odpowiednich Działów  Osiedla;

 

2. Prowadzenie  obsługi   kancelaryjnej   Administracji  Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;

 

3. Obsługa firmowej poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;

 

4. Redagowanie pism do kontrahentów, urzędów i innych instytucji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;

 

5. Protokołowanie plenarnych zebrań Rady Osiedla;

 

6. Prowadzenie kontrolek zużycia, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody;

 

7. Rozliczanie faktur za dostawę mediów;

 

8. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku od nieruchomości;

 

9. Sporządzenie informacji dotyczącej wieczystego użytkowania gruntów;

 

10. Przygotowywanie dokumentacji związanej z 50% zniżką za wieczyste użytkowanie gruntu i rozliczenie jej z mieszkańcami;

 

11. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubezpieczenia Osiedla;

 

12. Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Osiedla;

 

 Wymagania:

a) Wykształcenie: średnie;

b) Doświadczenie zawodowe min. 2 lata;

c) Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (m.in. kopiarka, skaner), internetu oraz poczty e-mail;

e) Umiejętność pracy pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy (wielozadaniowość);

f) Dokładność, skrupulatność oraz samodzielność;

g) Dyspozycyjność, także w godzinach popołudniowych i wieczornych;

h) Umiejętność redagowania pism, załatwiania interesantów;

i) Umiejętności analityczne;

j) Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres;

k) Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

l) Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);

ł) Świadczenia socjalne.

 

Oferujemy:

 

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
  • Świadczenia socjalne.

 

 

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym
  • Kopię dyplomu;

 

 

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 16.02.2018 r. pocztą lub osobiście w Administracji Osiedla przy ul. Petofiego 7 m 2 w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Referent ds. eksploatacji” lub na adres wsm@wnowy.pl;

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

Administracja Osiedla zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie (01-737), ul.  Elbląska 14, zwana dalej WSM. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie WSM danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. WSM nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone.